Sitemap

Bramming firma og familie idræt afholder generalforsamling

Tirsdag den 31/3-2015 KL 19.00 i Bramming kultur og fritidscenter

 

Dagsorden ifølge vedtægter

 

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 6 dage før .

 

Bestyrelsen.